Gallery 3 Graduation Evening 2015
Happy Trainees and Tutors
On left, Keynote Speaker Alan West
Alan West, keynote speech.
Alan West
Alan West
Our Successful Trainees
P.G.C.E Trainees
PGCE Trainees 2015
19585966190_f62d33d8e5_z-1
19153098913_3df6b54ede_z-1
19778734481_c9e64e70d3_z
19774003445_c04a14149c_z
19774003035_6d5053651d_z
19773996945_cc0cbbb72b_z
19773993415_a5853cba48_z
19766998732_0883fc035a_z
19587391949_9ec0ee89f1_z
19587393219_873bed1f45_z
19587398399_055074f93a_z
19747816286_b30d57767f_z
19766730962_6687c3e132_z-1
19766731652_dc66572355_z-1
19587390429_56c0c68d5f_z
19585976888_255dea4f49_z
19585965360_5ee279a2bd_z
19585962450_e3754b9c27_z
19151396194_d8eda13d94_z
School Direct Trainees
19587650299_78e7b2e6fc_z-2
19774258825_4876cd8d4f_z
19586221650_ca186773bf_z
19748086046_839182ba2a_z
19748087016_d6d1aa0996_z
19766998732_0883fc035a_z-1
19774264825_809c2c71b3_z
19774268155_de49660594_z
19778988001_85751092a2_z
19778992481_87959b4868_z
Science(v18.1)
19587655479_7fc6be81dc_z
19586248958_bc4c0db244_z
19586243068_f8d35e4313_z-1
19586242488_d23e6308d9_z
19586229960_10246073b9_z
19153360863_f3c1f2cfff_z
19153354293_3d481b8aa1_z
19153353643_c67cd9f887_z
19151660334_afdc100438_z
SD GROUP
19774255465_72977fdec3_z-2
19766987072_8170d9d18f_z-2
19748077676_2f86722661_z-2